Skal du på kjøretur med barn i bilen, så er barna nødt til å være sikret. Sikring av barn i bil er både viktig og pålagt. Da trenger du en bilstol (eller bilstoler, hvis det er flere barn i bilen).

Hvilken bilstol du burde ha, vil variere med utgangspunkt i det aktuelle barnets alder. Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på temaet «bilstoler».

Hva er en bilstol?

Hva er en bilstol? I lingvistisk sammenheng kan man beskrive bilstol som et ord som er sammensatt av to stammer. I praksis betyr det at hvis vi hadde separert disse to ordene, så ville ordene gitt mening uansett. Ordene i dette sammensatte ordet, er bil og stol.

Dersom man er i tvil om betydningen av et begrep, så kan det hjelpe å bryte opp ordet i mindre biter og se om det gir mening. I og med at bil og stol er relativt vanlige begreper, så er ikke det tilfellet her. Men det er likevel verdt å nevne.

Bil viser til et transportmiddel, og stol viser til et møblement som man kan sitte på. Det finnes forskjellige typer stoler, og begrepet bilstol viser til en stol som monteres slik at babyer og små barn kan sitte trygt under en biltur.

Det er dog ingen selvfølge at du har hørt begrepet bilstol i forbindelse med det før. Her er det et ordtak som passer veldig godt: Kjært barn har mange navn. Hvis du ikke har hørt om bilstoler før, så har du kanskje hørt om barnesete? Det er akkurat det samme!

Bilstolens hensikt

De fleste er nok klar over hensikten med en bilstol, men vi velger å si litt om det likevel. Bilstolens hensikt er å sikre barn og voksne i bil.

Synes du at det høres litt merkelig ut at bilstolen sikrer både barn og voksne, ettersom det kun er barnet som er fastspent? Vi kan forstå dette synspunktet til en viss grad, men det er ikke så rart som det kanskje høres ut.

Dersom man skulle være uheldig og ende opp i en kollisjonsulykke eller lignende, så vil det være fordelaktig for både barn og voksne at barnet er fastspent. Barnets kropp er veldig lett, og ved en eventuell kollisjon er det lett for at barnet blir slengt rundt i bilen. Og det er naturligvis noe som kan være skadelig for både barnet og de voksne i bilen.

Når vi først er inne på dette med kollisjon, så kan det også sies at små barn alltid bør sitte bakovervendt. Dette anbefales helt opptil 4-årsalderen, og det er fordi at dette generelt gir ekstra beskyttelse i forbindelse med en eventuell kollisjon.

Forskjellige typer bilstoler

Det å kjøpe bilstol er ikke bare bare. Årsaken er at det finnes så utrolig mange bilstoler på markedet i dag. Med det mener vi mange forskjellige merker. For eksempel Cybex Sirona er et veldig populært merke nå om dagen.

Det finnes både bakovervendte og forovervendte bilstoler, men det kommer an på barnets alder hva man bør investere i. Som nevnt ovenfor, så anbefales bakovervendte bilstoler på det sterkeste frem til barnet er i hvert fall 4 år. Deretter kan man så smått begynne å snuse på forovervendte seter, men barnet bør sitte bakovervendt så lenge som mulig.

Dagens bilstoler kan deles inn i tre hovedgrupper, og disse skal vi ta en nærmere titt på nedenfor. Babystoler og småbarnstoler er typiske eksempler på bakovervendte bilstoler, mens beltestoler som regel er foroverlendt.

Babystoler

Babystol er det vi kaller den aller første bilstolen du trenger til barnet ditt. Dette er som nevnt en bakovervendt bilstol. Det er viktig at denne stolen passer til både barn og bil, så her er dere nødt til å forsikre dere om begge deler.

Babystoler kjennetegnes av at de kommer med spesifikke høyde- og vektbegrensninger. Dette gir en pekepinn på når man bør vurdere å bytte ut babystolen med et større bilsete. Likevel kan det være vanskelig å vite når man har nådd dette punktet. Her er noen litt mer konkrete observasjoner som kan hjelpe deg å vite når tiden er inne:

 • Når barnet har blitt så gammelt at det er i stand til å sitte på egen hånd.
 • Når barnets hode er på linje med det høyeste punktet på setet.

Babystoler brukes som regel de første månedene av babyens liv. I et tidsperspektiv er det vanlig å bytte ut babystolen når babyen din har fylt 6 måneder.

Småbarnstoler

Babystolen byttes ut med noe som kalles en småbarnsstol. Også dette bilsetet er av den bakovervendte typen. Dette setet kan brukes av babyer som har fylt 6 måneder og helt opptil de er 4-5 år gamle.

Det finnes forskjellige typer småbarnstoler. Noen av disse stolene kommer med en ISOfix base som brukes til å feste stolen til bilsetet, men det finnes også seter som festes ved hjelp av bilens bilbelter. Vi vil imidlertid anbefale deg å gå for en småbarnstol med ISOfix base.

Ettersom det er vanlig å bruke småbarnstoler fra barnet er 6 måneder og opptil det er 4-5 år, så sier det seg selv at du er avhengig av at dette er et fleksibelt sete. Ved å velge et sete som kan vokse sammen med barnet ditt, så unngår du at du må skaffe deg et nytt etter kort tid fordi barnet ditt har vokst ut av det.

I likhet med babystolene, så kan det være vanskelig å vite når tiden har kommet for å bytte ut småbarnstolen, men også her har vi et lite tips til hva som kan fortelle deg det i praksis:

 • Når den øverste delen av barnets øre er på linje med det høyeste punktet på setet.

Beltestoler

Den siste hovedgruppen av bilstoler, er beltestoler. En beltestol er et forovervendt bilsete, som kan brukes av barn i alderen 4-12 år, eller til barnet er 150 centimeter.

Når barnet ditt har blitt stort nok til å sitte i en beltestol, er det viktig å påse at beltene festes på riktig måte. Dette er de tre viktigste punktene i forhold til dette:

 • Bilbeltet skal være tett på kroppen.
 • Beltets hoftedel skal plasseres over hoftene.
 • Skulderdelen av beltet bør/skal gå over skulderen, og helst i nærheten av halsen.

Det er svært viktig å unngå at beltene brukes feil, for skulle dere bli utsatt for en ulykke, så kan feil bruk av belter påføre barnet store skader. Og det er naturligvis noe man helst vil unngå.

I og med at dette er en litt annen type sete, så finnes det ikke så mange spesifikke ting å se etter for å finne ut angående når tiden er inne for at barnet slutter med sete. Men dette vil vi komme tilbake til litt lenger ned i denne artikkelen.

Barn skal sikres i bil

Barn skal sikres i bil. Dette er ingen anbefaling, men et påbud. Det betyr at vi virkelig ikke kan få understreket det nok.

Lurer du på hvem som er ansvarlig for at alle passasjerer er sikret på forsvarlig vis? Det er vedkommende som kjører bilen! Det er altså sjåførens ansvar å påse at alle passasjerer som er under 15 år, er sikret i bilen under kjøring.

Når man kjører med barn i bilen, så har man et sett med regler man som sjåfør er nødt til å forholde seg til. Reglene er følgende:

 • Er barnet under 135 cm høyt skal man bruke seter som er godkjente for barnets høyde og vekt.
 • Dersom barnet er mellom 135 og 150 cm, så skal man bruke godkjent utstyr dersom man har det i bilen.
 • Barn over tre år skal ikke plasseres i forsetet.
 • Hvis barnet er lavere enn 140 cm, så bør ikke barnet sitte i et forsete med airbag. Dersom et barn i denne høydeklassen skal sitte der, så må airbagen kobles ut. Dette gjøres enten ved hjelp av en nøkkel eller fjernes på et verksted. Dersom det viser seg at det ikke er mulig å fjerne airbagen, så er barnet nødt til å sitte i baksetet.
 • Man skal ikke plassere et bakovervendt barnesete i fremre passasjersete dersom airbagen er aktivert. Hvis man kolliderer og airbagen utløses, så kan barnet som sitter i setet bli alvorlig skadet og i verste fall miste livet på grunn av airbagens kraft. Dersom du har et bakovervendt barnesete i passasjersete, så skal alltid airbagen kobles ut.
 • Dersom barnet er under tre år, er det ulovlig å kjøre uten bilbelter.

Gjeldende regelverk for bilstoler

Som nevnt er det ikke bare bare å kjøpe en bilstol. Men det er ikke bare bare å produsere og selge bilstoler heller, for som produsent av noe så viktig, er du nødt til å følge regelverket når bilstolene produseres.

Det finnes forskjellige regelverk og dermed forskjellig godkjenninger. Her er en liten oversikt over noen av godkjenningene som finnes rundt omkring i verden:

 • ECE R44 04 (Europeisk godkjenningsstandard)
 • ADAC (godjenningsstandard i Tyskland)
 • Stiftung Warentest (godkjenningsstandard fra Tysklands forbrukerråd)
 • Plus test (godkjenningsstandard i Sverige)
 • Forbrukerrapporten (norsk godkjenningsstandard som tar utgangspunkt i tester som er gjort i forbindelse med Tysklands ADAC)

I Norge er det hovedsakelig to regelverk som gjelder. Det ene regelverket finner man i listen ovenfor, mens det andre regelverket ikke har vært nevnt hittil. Dette er regelverkene som alle babystoler, småbarnstoler og beltestoler må være godkjent etter i Norge i dag:

 • ECE R44 04 (eller ECE R44 03)
 • ECE R129

Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på ECE R44 04 og ECE R129. Hva er det disse to regelverkene tar utgangspunkt i når de godkjenner bilstolene for bruk?

ECE R44 04

ECE R44 04 er et regelverk som klassifiserer bilstolene etter vektgrupper. Klassifiseringen er delt opp i fire forskjellige vektklasser.

Tar man utgangspunkt i ECE R44 04 regelverket, så er det påbud om bakovervendt plassering for barn opptil 9 kilo.

Dette regelverket kjennetegnes av at testene er blitt gjennomført av eldre testdukker, og det stilles heller ikke krav til gjennomføring av en sidekollisjonstest.

Her er et lite sammendrag av kjennetegnene til ECE R44 04:

 • Bilstolene klassifiseres etter vektgrupper
 • Stolene er testet ved bruk av eldre testdukker
 • Påbud om bakovervendt plassering opptil 9 kilo
 • Ingen krav om sidekollisjonstest

ECE R129

ECE R129 er et regelverk som tar utgangspunkt i barnets høyde. Det vil si at det er barnets høyde som er den viktigste faktoren når bilstolene klassifiseres med utgangspunkt i dette regelverket. Et annet navn på dette regelverket er i-Size.

I motsetning til ECE R44 04 blir bilstolene testet med nyere testdukker med ECE R129. Testdukkene er også mer avanserte enn testdukkene som brukes i forbindelse med ECE R44 04.

Med dette regelverket som utgangspunkt er det krav om bakovervendt plassering på barn opptil 15 måneder. I tillegg foreligger det et krav om at sidekollisjon må gjennomføres før bilstolen kan godkjennes.

Her er et sammendrag av elementene som godkjenningen ECE R129 (i-Size) er bygget opp av:

 • Bilstolene klassifiseres med utgangspunkt i barnets høyde.
 • Testen er gjennomført med nyere og mer avanserte testdukker.
 • Det er krav om bakovervendt plassering opptil 15 måneder.
 • Gjennomføring av sidekollisjonstest er obligatorisk for godkjenning.

Her kan du se viktigheten av å følge regelverket:

Regelverket i praksis

Hver bilstol vil være merket med godkjenningsmerket til regelverket som har godkjent bilstolen for bruk, så det vil ikke være vanskelig å finne ut hvilke kriterier hver enkelt bilstol oppfyller.

Men selv om godkjenningsmerket vil være tydelig, så er det ikke alltid like enkelt å vite hvilke mål hver enkelt stol er nyttig for. Dette står naturligvis i produktbeskrivelsen av hvert enkelt produkt, men vi vil også gi deg en generell oversikt over dette.

Nedenfor vil vi ta en titt på hovedgruppene av bilstoler igjen (babystoler, småbarnstoler og beltestoler), og si hvilke mål som gjelder for hver enkelt stol.

Babystoler

Veldig mange tror at en babystol brukes til barnet er rundt 6 måneder gammelt, men det kommer helt og holdent an på hvilken babystol du velger å benytte deg av. Husk at det finnes flere babystoler som du kan velge mellom.

Det er altså ikke noe regelverk som sier at en babystol kun kan brukes opptil 6 måneder. En babystol kan faktisk brukes av barn mellom 0 og 15 måneder.

Med utgangspunkt i ECE R44 04 og ECE R129 tåler babystolene henholdsvis en vekt på mellom 0 og 13 kilo, samt en lengde på 40 til 75 centimeter.

 • Alder: 0 – 15 mnd
 • ECE R44 04: 0 – 13 kg
 • ECE R129: ca. 40 – 75 cm

Småbarnstoler

Småbarnstoler er som nevnt stolen du går for etter at barnet ditt har vokst ut av babystolen. Dette kan ta alt mellom 6 og 15 måneder, og derfor oppgis det at alderen begynner fra ca. 6 måneder og går helt opp til 5-6 år.

Også her skal vi ta utgangspunkt i ECE R44 04 og ECE R129, og da kan vi se at målene som gjelder for denne hovedgruppen er mellom 9 og 18/25 kilo, samt en høyde på mellom 61 og 105/125 centimeter.

 • Alder: ca 6 mnd – 5/6 år
 • ECE R44 04: 9 – 18/25 kg
 • ECE R129: høyde ca 61 cm – 105/125 cm

Det som kan være et litt forvirrende element her, er at i forbindelse med både ECE R44 04 og ECE R129, så opereres det med et veldig høyt spenn. Skal man gå ut ifra 9 – 18 kg eller 9 – 25 kilo, og skal man gå ut ifra 61 – 105 cm eller 61 – 125 cm?

Beltestol

Beltestolen er den siste hovedgruppen vi deler bilstolene inn i. Dette er en type bilsete som brukes fra barna er ca 5 år, og så bruker man det i en god del år etter det. Men det er heller ikke uvanlig at noen velger å bytte ut beltestolen ganske kjapt.

Med utgangspunkt i ECE R44 04 ser man at de fleste beltestoler tåler en vekt på mellom 15 og 36 kilo. Men ifølge ECE R129, som tar utgangspuntk i barnets høyde, så er det en høyde mellom ca. 100 – 135/150 centimeter som gjelder.

 • Alder: ca 5 år og oppover
 • R 44 o4: 15 – 36 kg
 • R 129: ca 100 – 135/150 cm

Også her er vi stilt ovenfor den samme problemstillingen som vi stod ovenfor i forbindelse med småbarnstolene. ECE R44 04 er greit nok. Et vektspenn på 15 til 36 kilo er ganske forståelig, men når det gjelder ECE R129 ser vi det samme igjen. Hva er det som egentlig gjelder: 100 – 135 cm eller 100 – 150 cm?

ECE R44 04 eller ECE R129?

Lurer du på hvilken godkjenning som er best av ECE R44 04 og ECE R129? Det er du nok ikke alene om. Dette er nok et spørsmål som stilles av veldig mange.

For hva er egentlig best av ECE R44 04 og ECE R129? Når sant skal sies, så er det ikke så godt å si. Dette er tross alt godkjenninger som tar utgangspunkt i to forskjellige ting. ECE R44 04 tar utgangspunkt i barnets vekt mens ECE R129 tar utgangspunkt i barnets lengde. Les mer her (engelsk): Car seat safety rules explained: R44 v R129 | Maxi-Cosi

Det er viktig å ikke glemme at begge disse godkjenningene er godkjent her til lands, så det viktigste er ikke hvilken av dem som er best. Hvis du spør oss, så er det viktigste at de oppfyller kravene som stilles til hver enkelt godkjenning.

Men hvis du imidlertid skulle være så heldig å finne en bilstol som er godkjent i forhold til begge regelverk, så er det jo ingenting som er bedre enn akkurat det!

Dette bør du tenke på ved valg av bilstol

Å velge bilstol er langt ifra enkelt. Det finnes så mange bilstoler på markedet, og som nybakt forelder ønsker man naturligvis å ta gode valg med tanke på den lille.

Når man velger bilstol, så er det viktig at man velger en som passer til hovedsakelig to ting. Det første er barnet ditt som skal bruke setet og bilen hvor setet skal monteres. Disse to er minst like viktige.

Nedenfor vil vi gjøre en gjennomgang av de forskjellige tingene du bør tenke på i forbindelse med valg av bilstol. Vi tar deg igjennom valgprosessen med hvert enkelt sete.

Babystol

Det sier seg selv at når du har fått baby, så trenger du en babystol dersom du har bil. Babyen kan ikke ligge «løst» i baksetet, og du skal heller ikke sitte i baksetet og holde det i armene dine.

Hvis du er passasjer, altså at det ikke er du som kjører, så kan naturligvis du sitte i baksetet sammen med barnet, men barnet skal være fastspent i en babystol ved siden av til enhver tid når bilen er i bevegelse.

Nedenfor har vi sett nærmere på noen av tingene som det kan være lurt å ha i bakhodet når du er på jakt etter en god babystol til barnet som du venter.

 • Babystolen bør være mest mulig stabil. Stabilitet er viktig generelt, men også dersom det skulle skje en kollisjon fra siden. En babystol med 5-punktssele vil sørge for at barnet ditt ikke får for mye sidebevegelse dersom det skulle oppstå en slik situasjon. Ekstra sidebeskyttelse for babyens hode er også viktig.
 • Du bør velge en babystol som kan justeres i høyden. I praksis kan man si at bilstolen vokser sammen med barnet ditt. Med dette i bakhodet vil du gjøre smartere valg som kan føre til at du ikke trenger å bytte bilstol så ofte.
 • Du bør velge en babystol som veier lite, for da er det mye enklere og mer komfortabelt å frakte det fra en bil til en annen.
 • Velg gjerne en babystol som kan brukes både i bilen og på barnevognen. Det er en setetype som passer godt dersom du tar setet inn og ut av bilen, samt at det er praktisk dersom barnet sovner enten dere er på trilletur eller biltur. Da slipper du å vekke barnet ved ta det ut, og kan i stedet la det sove videre til det våkner selv.
 • Mange småbarnsforeldre foretrekker babystoler som festes i bilen ved hjelp av en ISOfix base. Det er et element som gjør setet svært enkelt å installere i bilen, og det har også en effektiviserende effekt på prosessen med eventuelt å flytte på setet.
 • Det er svært praktisk dersom babystolen har en solskjerm, men denne bør ikke være festet til bærehåndtaket. Årsaken til det er at en slik solskjerm ofte gir bedre beskyttelse til barnet ditt, og det er naturligvis alltid å foretrekke. Du bør velge en babystol som har en solskjerm med høy UPF for mest mulig beskyttelse, i og med at babyens hud er svært sensitiv.
 • Det kan være en god idé å velge en babystol som er i-Size godkjent, fordi dette indikerer at setet har blitt testet og bestått de nødvendige kravene som stilles til sidebeskyttelse.

Småbarnstol

Babyen vokser i en forrykende fart den første tiden, og etter ca. et halvt år er det sannsynlig at babystolen har blitt for liten. Her er det viktig å handle etter føre var-prinsippet, så du ikke ender i en situasjon hvor du helst skulle hatt det neste bilsetet i går.

Etter at babyen din har vokst ut av babystolen, trenger du en småbarnstol. Dette er som nevnt en stol som barn vanligvis bruker fra de er ca. 6 måneder til de er 4-5 år. Ovenfor nevnte vi hvor viktig det er å velge et sete som vokser med barnet, og det er like viktig her.

I din jakt på den perfekte småbarnstolen bør du tenke over følgende:

 • Nå er barnet ditt i en fase hvor han eller hun kommer til å vokse veldig mye. Dette er et sete son barnet skal bruke i ca 4,5 år. Derfor er det viktig at du velger en fleksibel småbarnstol som kan justeres, for eksempel slik at barnet får større plass til bena når behovet melder seg.
 • Uansett hvilken bilstol du skal kjøpe, så er det ikke bare bare. Det finnes veldig mange bilstoler på markedet i dag, og derfor vil vi anbefale deg på det sterkeste å prøve ut bilsetet i bilen din med barnet ditt sittende i det før du kjøper det. Du er nødt til å forsikre deg om at du gjør et godt valg her.
 • Det anbefales at barnet sitter bakovervendt i bilen frem til det er i hvert fall 4 år gammelt, og det er en anbefaling du bør følge. Velg et bakovervendt sete, fordi det å sitte bakovervendt gjør at en biltur regnes å være 5 x tryggere. Derfor er det viktig at du velger en småbarnstol som er godkjent for nettopp dette.
 • I likhet med babystolen kan det være en god idé å velge en småbarnstol som festes i bilen ved bruk av en ISOfix base. Mesteparten av bilene som selges i dag har isofix, og det er svært praktisk med tanke på at du ikke trenger å bekymre deg for at bilsetet ikke skal passe i den nye bilen din.
 • Det kan også være en god idé å velge en bilstol som forteller deg om det er riktig montert eller ikke, for eksempel ved indikatorer som viser grønt når setet er festet skikkelig og rødt når det ikke er det.
 • I likhet med babystolen bø småbarnstolen oppfylle kravene som stilles til sidebeskyttelse. Også i dette aldersspennet er det kollisjoner fra siden som er en av de vanligste årsakene til at barn blir alvorlig skadet.

Beltestol

Når det er på tide å bytte ut småbarnstolen, så skal dette gjøres med en beltestol. Beltestolen kjennetegnes ved at setets rygg er fastmontert.

I praksis vil det si at ryggen ikke kan tas av. Og på den måten fører det til at barnet ditt alltid har nok sidebeskyttelse, samt at setets belter er justert slik det bør være i forhold til barnets høyde.

Beltestolen er siste steg før det er på tide å la barnet få lov til å sitte uten sete. Det anbefales at dette setet brukes frem til barnet er 10-12 år, men det er naturligvis noe du er nødt til å vurdere selv. Dette er noe av det du bør tenke på når du skal velge den siste bilstolen:

 • Det er veldig viktig at du prøver ut hvordan setet fungerer i praksis, altså at du tar med deg barnet ditt og setet ut i bilen for å se hvordan det fungerer. Sitter barnet ditt godt, eller er det ukomfortabelt? Dette er viktig punkt fordi barn er svært forskjellige.
 • Beltestolen er også en bilstol som kan og bør brukes i en lengre periode, og derfor er det viktig å velge et sete hvor nakkestøtten og setebeltet kan justeres etter hvert som barnet vokser.
 • Veldig mange beltestoler pleier å være veldig rette i ryggen, noe som fort kan bli litt ubehagelig for barnet på en veldig lang biltur. Derfor bør du velge et bilsete hvor du kan justere dette.
 • I likhet med babystolen og småbarnstolen er det svært praktisk å velge en beltestol som kan festes i bilen ved bruk av en ISOfix base. Det gjør det enkelt å håndtere, samtidig som det sørger for ekstra stabilitet for barnet.
 • Når du skal velge beltestol, så bør du velge en stol uten armlener. Mange tror at det er behagelig med armlener, og det kan det naturligvis være, men i forbindelse med sikring av barn i bil, så har vi sett en klar tendens til at armlener oftere fører til feilbruk enn høyere komfort.

Forbrukerrådet har laget en video som viser hva du bør sjekke:

Disse kriteriene må være oppfylte for at det å bytte stol skal være en god idé

Lenger opp i denne artikkelen har vi nevnt her og der et par faktorer det kan være greit å være ekstra oppmerksom på når det nærmer seg tiden for å bytte stol. I denne delen av artikkelen skal vi litt nærmere inn på dette temaet.

Nedenfor skal vi ta for oss hvilke spesifikke kriterier som må være oppfylte for at det kan sies at det å bytte stol er en god idé.

Fra babystol til småbarnstol

Hvis du tror at tiden har kommet for å bytte ut babystolen med en småbarnstol, så er det disse to tingene du må undersøke:

 • Setets vekt og høyde-begrensning.
 • Setets skulderbelter, samt avstanden til toppen av setet.

Dersom setet er godkjent med utgangspunkt i ECE R44 04 har setet sannsynligvis en vektsbegrensning. Hvis barnet ditt er i nærheten av denne vekten, så bør du begynne letingen etter en småbarnstol med en gang. Årsaken til det er at vektbegrensningen til ECE R44 04 ikke bør overskrides av sikkerhetsmessige grunner.

Hvis setet derimot er godkjent med utgangspunkt i ECE R129, er det barnets høyde som er viktig. Heller ikke dette er en begrensing som kan overstiges av sikkerhetsmessige årsaker.

I tillegg bør du sjekke setets skulderbelter, samt avstanden til toppen av setet. Her er en oversikt over hvordan du vet at det er på tide å bytte ut babystolen til en småbarnstol:

 • Skulderbeltene skal ligge rett over barnets skuldre. Dersom de ikke gjør det når du har makset setets fleksibilitet, så bør babystolen byttes ut.
 • Hvis du ser at det øverste punktet av barnets hode er nesten på høyde med det høyeste punktet på bilsetet (det vil si ca. to fingerbredder), så bør du bytte til en småbarnstol.

Fra småbarnstol til beltestol

Dersom du har kommet dit at du vurderer å bytte ut småbarnstolen til fordel for en beltestol, er det viktig å huske på følgende:

 • Barnet ditt bør være minst 4 år gammelt.
 • Barnet ditt bør oppfylle minimumskravene til det aktuelle godkjenningen. Minimumskravene er 15 kilo for ECE R44 04 og 100 cm for ECE R129.
 • Det er også viktig at barnet ditt er modent nok til å sitte rolig i en beltestol. Dette er veldig viktig på grunn av at man ikke er festet med seler på samme måte i en beltestol som man er i baby- og småbarnstolene.

Det er også noen foreldre som ønsker å vente så lenge som mulig med å bytte ut småbarnstolen med en beltestol. Og det er naturligvis ikke noe i veien med det. Men det kommer et punkt der man ikke har stort annet valg enn å bytte ut småbarnstolen. Da er man nødt til å gjøre følgende:

 • Sjekke setets vekt- og høydebegrensning (dersom barnet er i fer med å bikke begrensningen for småbarnstoler, så bør du bytte til en beltestol fordi disse begrensningene bør ikke overskrides.
 • Sjekk setets skulderbelter og hodestøtte (hvis ørene til barnet ditt når over hodestøttens øverste punkt så bør du bytte til beltestol. Det samme gjelder hvis setets skulderbelter ikke treffer der de skal, som er rett over barnets skuldre).

Fra beltestol til ingen stol

Når tiden med beltestol er over, så betyr det at barnet ditt har kommet opp i en viss alder. Det forutsetter imidlertid at du har brukt beltestol helt opptil den anbefalte alderen. Men det er ingen selvfølge at alle gjør det.

Når beltestolen skal byttes ut har man mange flere ting å passe på enn bare bilstolens vekt- og høydebegrensninger. Dette er naturligvis fremdeles viktig, men det er andre lover og regler også i forhold til dette. Reglene vil variere fra land til land, og i Norge er det disse reglene som gjelder:

 • Det er krav om bruk av godkjent barnesikringsutstyr til barn under 135 centimeter. Barnesikringsutstyret må også være riktig i forhold til barnets høyde og vekt.
 • Dersom barnet er mellom 135 og 150 centimeter er det ikke lenger et krav om bruk av barnesikringsutstyr. Men hvis det finnes slik utstyr i bilen, så skal det brukes. Også her er det slik at utstyret må være riktig i forhold til barnets høyde og vekt.
 • Etter at barnet har blitt høyere enn 150 centimeter eller tyngre enn 36 kilo, så kan ikke barnet lenger sitte i beltestol. 150 centimeter og 36 kilo er høyde- og vektbegrensningen til de fleste beltestoler. Etter det skal barnet sikres på samme måte som de voksne i bilen.

Som nevnt er det hovedsakelig vekt og høyde på barnet som avgjør når barnet skal slutte med beltestol. Hvis setet ditt er godkjent med utgangspunkt i ECE R44 04 kan ikke barnet bruke setet etter at vekten har overskridet 36 kilo. Er setet godkjent i forhold til ECE R129, er det høydebegrensningen på 150 centimeter som gjelder.

Dette bør du sjekke før du tar bort beltestolen

Selv om bruk av beltestol er anbefalt frem til barnet er 150 centimeter langt, 36 kilo tungt eller 10-12 år, så er det ikke slik at alle følger disse anbefalingene. Snarere tvert imot. Det er flere som ikke følger dem enn det er folk som følger dem.

Veldig mange begrunner dette med at barnet har det ubehagelig, men dette er jo egentlig bare en indikasjon på at det aktuelle setet ikke er riktig for barnet. Men man har kommet så langt at man bruker beltestol og en slik situasjon oppstår, er det mange som velger å droppe beltestolen helt. Men før du bestemmer deg for å gjøre det, er det et par ting du bør sjekke:

 • Klarer barnet ditt å sitte i ro slik som det skal under hele bilturen (det vil si at det ikke vrir på eller lenger seg utover)?
 • Hvordan er sittestillingen til barnet? Klarer det sitte med ryggen helt inntil seteryggen?
 • Sitter hoftebeltet slik det skal? Altså lavt over bekkenbenet uten at skjærer inn i barnets mage?
 • Ligger skulderbeltene over barnets skuldre uten at det sklir ned eller kommer for nær barnets hals?

Hvis maksimumskravene er oppfylt, samt at disse spørsmålene kan besvares på en positiv måte, så er det ingenting i veien for at du ikke skal kunne ta bort beltestolen.

IF forsikring har laget en god video som viser hvordan du sikrer eldre barn:

Hva kan man bruke i stedet for beltestol?

Men selv om man bestemmer seg for å droppe beltestolen, så betyr ikke det man er nødt til å plassere barnet rett på det ordinære bilsetet. Når sant skal sies, så er det veldig få som er klar for det – særlig hvis du fjerner beltestolen før det anbefalte tidspunktet.

Men dersom du av en eller annen grunn er nødt til å gjøre det før det anbefalte tidspunktet, så kan det være en god idé å prøve å la barnet sitte på en bilpute. Det er både praktisk og behagelig.

Hva skjer dersom barnet ikke er sikret ordentlig?

Det er sjåførens ansvar at alle barn under 15 år i bilen er sikret ordentlig i bilen. Hvis du ikke har passet på det og blir stoppet i kontroll, så vil du bli straffeforfulgt.